lørdag den 26. september 2015

Milton Huse skal have stor ros

Det har ikke været helt uproblematisk at købe en byggegrund af Rebild Kommune, og som lovet i et tidligere indlæg kommer her en lidt mere uddybende forklaring af det senest bump.

Da vi endeligt kom i gang med byggeriet i Suldrup, gik der desværre ikke mange dage før vi pludseligt blev ringet op af Per fra Milton Huse. Per kunne fortælle os at der ikke var en brønd til regnvandet på grunden som der ellers var på den tegning som vi havde fået fra Rebild Kommune.

Der var et par forskellige løsningsmodeller, men uanset hvordan det blev løst, ville der komme en ekstra regning.

Jeg kunne ikke helt se at det på nogen måde var os der skulle hænge på denne eventuelle ekstra regning, og jeg mente ud fra det som jeg kunne se og læse mig til at det måtte være Rebild Kommune der havde fejlen og dermed også var her hvor ekstraregningen måtte ende.

Jeg fik at vide at jeg burde tage fat i Kommunen da det var meget svært for Milton Huse at komme igennem med noget, så det forsøgte jeg.

Jeg blev dog meget hurtigt fejet væk, og alt var som det skulle være – jeg var ikke enig og vi blev enige om at jeg skulle sende den tegning jeg havde modtaget. Herpå var det helt tydeligt at der var en brønd til spildevand og en brønd til regnvand på alle grundene.

Jeg hørte ikke tilbage fra Rebild Kommune, så jeg prøvede at få fat i dem igen, dog uden at det gav noget resultat.

Milton Huse knoklede åbenbart også videre med Rebild Kommune og pludseligt fandt de frem til at der var lavet en fejl hos kommunen, og at vi skulle have været noget fremme i skoen for at kunne have regnet dette ud fra starten af.

Eksempelvis skriver medarbejderen fra Rebild Kommune til Milton Huse at:

"Rebild Kommunes Spildevandsplan 2014-2017 kan findes på Rebild Kommunes hjemmeside på dette link http://rebild.dk/spildevandsplan-og-tillaeg-til-spildevandsplan. I skal ikke tage jer af at der står forslag til spildevandsplan. Planen er vedtaget i byrådet, men vi venter på at få den digitaliseret, så derfor er vores hjemmeside ikke helt opdateret. Men alt det der står på siden er gældende."

Så vi skulle regne ud at spildevandsplanen for 2014 – 2017 der står som forslag gælder for udstykningen fra 2012?

Senere i mailen skrives der:

"Det er værd at huske på, at der i den forbindelse ikke skal betales tilslutningsbidrag for regn- og overfladevand. Standard kloaktilslutningsbidraget for Rebild Vand og Spildevand A/S er 59.560 kr. pr. 1. januar 2015"

Det kan godt være at det er værd at huske på, men det var det fulde beløb der fremgik af salgsmaterialet, og det fulde beløb som blev betalt i forbindelse med købet af byggegrunden.

Men nu hvor Milton Huse havde fået disse oplysninger fra Rebild Kommune og videresendt dem til mig, kunne jeg jo så gå i gang med at få mine penge tilbage. Her var der heldigvis ikke nogen problemer.

Løsningen på regnvandet blev en faskine i bunden af haven. Faskinen kostede ca. 3.000 kr. mere at få anlagt end det beløb som vi havde betalt for meget i tilslutning for regnvandet.

Spørgsmålet er så efterfølgende om det er fair at det pludseligt koster os de ekstra penge, når det tydeligt fremgik af salgsmaterialet at vi skulle betale det fulde beløb i tilslutning og at der på tegningerne over byggegrundene var en brønd til regnvand?

Jeg mener ikke at det er fair, men omvendt så kan der også hurtigt bruges så mange kræfter på også at tage den kamp med Rebild Kommune.

Vi er super glade for at Milton Huse hjælper godt til og vi er noget trætte af hvordan vi føler os behandlet af Rebild Kommune – Starten på det nye liv i den nye kommune er i hvert fald langt fra så lyserød som vi havde håbet.

Heldigvis kan vi glæde os over at Milton Huse bruger super venlige og hurtige håndværkere som gerne lige giver et svar på hvordan det går når vi kommer forbi huset.

Der er kommet spær, undertag og tagrender på og snart bliver der lukket af med døre og vinduer i hele huset.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar