torsdag den 11. februar 2016

Advokatforbehold- Hvad er det

Advokatforbeholdt omfatter flere forskellige elementer bl.a. betingelserne eller forbehold i købsaftalen.

Det handler om at en køber kan på råbe sig advokatforbehold, hvis køberen føler sig usikker på handlen. Det kan være, der er nogle uklare oplysninger omkring selve købsaftalen eller hvis der er noget ved ejendommen som køber er utryg ved. Det kan fx være et gammelt fyr, en kælder med meget fugt eller nogle revner i en sokkel. Ved advokatforbehold har køberen derfor ret til at få advokaten til at godkende handlen, for ellers kan købet bortfalde.

Det kan også være at køberen skal overtage sælgerens nuværende lån, det er derfor advokatens opgave, at undersøge om køberen har råd til at kunne betale disse afdrag, i det de optagne lån af sælgeren, kan have en væsentlig dårligere rente, end hvis man optager et nyt lån.

Derudover skal køberen godkendes af deres bank og realkreditinstitut, som skal lave beregninger på om det kan være rentabelt for køberen at overtage disse lån.

Køberen kan være usikkerhed på fortrydelsesretten, og skal derfor orienteres af advokaten, omkring dette.

Det er dog ikke alle som benytter sig af advokatforbehold, og der kommer her en lille forklaring på fortrydelsesretten, uden ejendomsforbehold.

Der er forskellige regler omkring fortrydelsesret, alt efter hvilken type ejendom det drejer sig om. Dog er der en almindelig regel for at køberen har en 6 dags frist for at fortryde handlen, som løber over 6 hverdage, hvor altså weekender og helligdage ikke tæller med i dette.


Fortrydelsesretten

Det kan især være relevant for en køber at fortryde købet, hvis man opdager noget på ejendommen, som ikke burde have været der, efter man er flyttet ind. Det kan være at de opdager at ejendommen har nogle væsentlige mangler, som sælger har fortiet over for køber. Dette kan bl.a. være noget skimmel som har været på væggene, som sælger efterfølgende har valgt at male over, for at skjule dette. Men i det skimmel skal håndteres med forsigtighed, er det naturligvis ikke acceptabelt blot at male det over. Køber kan derfor benytte sig af sin fortrydelsesret, hvis de opdager det inden de 6 hverdage. Køber skal dog være klar over at dette koster 1% af købssummen at fortryde, dette beløb tilfalder sælger. Hvis køber dog havde haft et advokatforbehold, og havde opdaget samme fejl, ville de ikke skulle betale nogen penge til sælger, heller ikke efter de havde skrevet under.

Dette er dog et lidt groft tilfælde, hvor sælger har handlet i ond tro, men pointen er at der kan være nogle forhold på ejendommen, som en køber nødvendigvis ikke ville have tænkt over, men som en advokat til gengæld, ville have undersøgt, idet en boligadvokat, undersøger alt omkring ejendommen meget grundigt.

Det er derfor vigtigt, at hvis man som køber føler den mindste tvivl omkring ejendommen, bør man få aftalt et advokatforbehold.

Advokatforbeholdet står ikke beskrevet nogen steder i købsaftalen, hvor det derfor er købers ansvar, at orientere den sælgende mægler, om at de ønsker at dette bliver tilføjet til købsaftalen.

Et advokatforbehold, er normalvis tidsbegrænset, hvilket betyder at det typisk kun gælder i max 5 hverdage. Der sker dog i nogle tilfælde, at advokaten beder om mere tid, til at undersøge alle forhold, idet boligadvokaten skal kunne give sin godkendelse uden den mindste tvivl.

En typisk måde at advokatforbeholdet, bliver skrevet ind i købsaftalen, er ved at; Denne aftale er betinget af købers advokat kan godkende købsaftalen.

Når køberen benytter sig af advokatforbeholdet, har køberen den tid de skal bruge på at snakke sammen med sin advokat, og kan derfor til hver en tid fortryde købet uden yderligere omkostninger, idet der er et advokatforbehold i , købskontrakten.

Når køberen benytter sig af advokatforbeholdet, har advokaten tid til at kigge alle nødvendige dokumenter igennem samt undersøge om der er nogle vilkår eller andre forhold som kan have betydning for køber. Det kan være at køber er kommet i tvivl omkring prisen og advokaten vil derfor sammenligne andre ejendomme, som tilnærmelsesvis ligner denne ejendom, for at vurdere om prisen er korrekt vurderet fra ejendomsmægleren side.

Hvis dette er tilfældet, vil advokaten orientere ejendomsmægleren omkring dette, og ejendomsmægleren skal efterfølgende snakke sammen med sælgeren af ejendommen.

Det kan også være at køberen forlanger nogle havemøbler eller nogle haveredskaber følger med, det er herefter advokaten som skal orientere ejendomsmægleren om at køberen ønsker at disse følger med.

En tredje ting som kan være muligt at undersøge, er hvis køber er pålagt at overtage en bestemt tv pakke, og hvis ikke køberen ønsker dette, skal betale for afmeldelse af dette.

Det er et urimeligt krav, og advokaten, skal derfor sørge for at køber ikke skal betale denne udgift for afmeldelse af tv pakken.

Afslutningsvis kan det derfor tilføjes, at lige meget hvilken ejendom man ønsker at købe, er det altid en god ide at får tilføjet et advokatforbehold i købsaftalen.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar